Przedstaw portret "Młodopolskiego" artysty oraz określ jego stosunek do sztuki i relacje ze społeczeństwem na podstawie dwóch młodopolskich manifestów artystycznych "Eviva l'arte" K.Przerwy-Tetmajera i S.Przybyszewskiego "Confiteor"

1

Odpowiedzi

2009-10-18T09:46:08+02:00
,, Confitear"

W utworze Przybyszewskiego sztuka pokazana jest jako:
--> praźródło życia
--> najwyższa religia
--> jest celem sama w sobie
--> odtworzenie życia duszy
--> absolut
--> niczym nieograniczona
Artysta zaś:
--> stoi ponad życiem i ponad światem
--> nieokiełznany żadną siłą
--> Pan Panów
--> nie służy nikomu i niczemu
--> kapłan najw. religii

W takim rozumowaniu można doszukać się wpływów romantyzmu- poeta wyniesiony ponad przeciętność. To sztuka dla artysty jest najważniejsza.

,, Evviva l'arte"
--> filister-pogardliwe określenie drobnomieszczanina, człowiek nie zdolny do rozumienia i tworzenia sztuki
--> podmiot liryczny dzieli ludzi na artystów i pozostałych
--> światem rządzi pieniądz- on decyduje o postrzeganiu świata
--> artyści mają całkiem inne wartości- gardzą innymi, sami siebie wywyższają, przez Boga są wywyższeni dzięki otrzymanemu talentowi
--> pełni poczucia dumy i godności, mają świadomość że w życiu wszystko jest nic nie warte, z wyjątkiem sztuki
--> artyści nie myślą o rzeczach przyziemnych, chcą tylko tworzyć
--> nie będą sprzedawać sztuki, choćby mieli umrzeć z głodu
--> żyją po to żeby żyć
--> nawet jeśli będą umierać, to godnie, dumnie i piękniej niż inni
--> tak jak liście jesienne są pięknie, ale nietrwali, krusi
--> najw. wartością jest sztuka i sława, która z niej płynie;
--> manifest młodopolskich artystów, który pokazuje jakie miejsce sobie znaleźli
6 4 6