Mam wielką prośbę potrzebuje napisać z niemieckiego ogłoszenie że w czasie rozmowy z policjantem skradziono mi portfel :
- podaj okoliczności tego zdarzenia,
- powiedz, kiedy zauważyłaś brak portfela,
-opisz skradziony przedmiot i jego zawartość.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T16:24:14+01:00
Ich habe Einkaufe gemacht und ich wollte bezahlen und ich habe bemerkt, dass mir jemand die Geldtasche gestohlen hat (robiłam zakupy i chciałam zapłacić wtedy zorientowałam się że ktoś ukradł mi portfel)

- Die Geldtasche waren rot und klein. Drin waren Fahrkarte, Pass, Geld und Dokumente. ( portfel był czerwony i mały. W środku było prawo jazdy, paszport, pieniądze i dokumenty)
2 3 2