Przez rzekę o szerokości 12m płynącą z prędkością 2m/s płynie kajak prostopadle do brzegów rzeki. Prędkość własna kajaka jest dwukrotnie większa niż prędkość prądu.
a) Oblicz kąt pod jakim należy skierować kadłub kajaka do brzegu rzeki.
b) Oblicz prędkość kajaka względem brzegu.
c) Oblicz czas w którym kajak przepłynął rzekę.
d) w chwili, gdy kajak odbijał od brzegu, rzucono do wody wianek. Oblicz jaką drogę przebędzie wianek w czasie, gdy kajak dotrze do drugiego brzegu.
e) Po pewnym czasie kajakarz wypłynął z przystani A w dół rzeki i po 25s przybił do przystani B. Oblicz jaką drogę przebył.
f) w przystani B kajakarz pozostał przez 2.5min, a następnie popłynął kajakarz z powrotem do przystani A. Oblicz ile czasu płynął kajakarz w górę rzeki.
g) Oblicz średnią szybkość kajaka na całej trasie A-B-A.

1

Odpowiedzi

2009-10-17T23:48:43+02:00