Zad 1 Boki równoległoboku mają długość 10 cm oraz 6 cm,a wysokośćpoprowadzona do krótszego boku wynosi 8 cm.Oblicz pole równoległoboku i długość drugiej wysokośći.

zad 2 Przekątne rombu mają ługość 6 cm i 8 cm,a bok rombu 5 cm.Oblicz wysokość tego rombu.

zad 3 Obwód narysownego rombu wynosi 40.OBlicz jego wysokość

na dziś!!!!

rysunek do zad 3 w załączniku

3

Odpowiedzi

  • Tuto
  • Początkujący
2010-02-25T16:28:30+01:00
Zad.1
a=10cm
b=6cm
h1=8cm
P=6*8=48cm
h2=48/10=4,8cm
Zad.2
e=6cm
f=8cm
a=5cm
P=6*8/2=24cm
h=24/5=4,8cm
Zad.3
e=6cm
f=8cm
P=8*6/2=24cm
Obw=40cm
a=40/4=10cm
h=24/10=2,4cm
1 5 1
2010-02-25T16:36:45+01:00
1 pole=a×h
a=6cm
h8cm
p=a×h=6cm×8cm=48cm2

pole = a×h
48cm2=10cm×?
h=48cm:10cm
h=4,8cm

2 pole=a×h lub e×f/2
e=6cm f=8cm
p=e×f/2=6cm×8cm/2=6cm×4cm=24cm2
p=a×h
a=5cm
h=?
24cm2=a×h=5cm×?
?=24cm2:5cm=4,8cm

1 2 1
2010-02-25T16:39:50+01:00
P=ah
a=6
h=8
p=6x8=48cm kwad

p=ah
h=p:a
p=48
a=10cm
h=48:10=4,8cm

2.
p=(e x f):2
e=6
f=8
p=24cm
h=p:a
H=24:5=4 i 4/5

3.
0bw=40:4=10-jeden bok
przekatne = 8 i 6 cm
p=(8 x 6):2=24
h=p:a
h=24:10=2,4cm
1 1 1