Przetłumacz na Język Angielski


Alfabet Braille'a to pismo punktowe, umożliwiające zapisanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym.
Aby odczytać Braille'a należy delikatnie przesuwać palce po papierze z wytłoczonym kodem.Pismo to zostało stworzone, przez Loiusa Braille'a w 1829r w Paryżu. Braille stracił wzrok w wieku trzech lat z powodu uszkodzenia wzroku.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T16:26:09+01:00
The alphabet Braille'a is punctual writing, enabling writing down and reading texts to blind persons.
To should shove gently to read Braille'a fingers after the paper with the pressed code. Writing this was created, by Louisa Braille'a in 1829r in the Paris. Braille lost the sight in age three years because of the damage of the sight.
1 5 1