Odpowiedzi

2009-10-17T23:06:38+02:00
Wzór sumaryczny Mg(NO₃)₂
Nazwa: azotan (V) magnezu
Równania dysocjacji: Mg(NO₃)₂→ Mg²⁺ + 2NO₃⁻
Równanie otrzymywania: Mg(OH)₂ + 2HNO₃ → Mg(NO₃)₂ + 2H₂O