Wyjaśnij zależność siły elektrodynamicznej od czynników wymienionych w tabeli, (czyli B, I, l) (tabelki rysować nie będę)
B-indukcja magnetyczna
I-natężenie prądu
l-długość przewodnika umieszczonego w polu magnetycznym!
To na jutro! Pomóżcie1 :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T22:36:37+01:00
Indukcja magnetyczna jest wielkością charakteryzująca pole magnetyczne. określa ona intensywność danego pola magnetycznego, jest wielkością wektorową, zwrot wektora indukcji jest zgodny ze zwrotem lini pola magnetycznego.
Zwrot siły działającej na przewód wyznaczamy za pomocą reguły lewej dłoni:
Jeśli lewą dłoń umieścimy tak względem przewodu aby linie pola magnetycznego były zwrócone do dłoni, 4 palce wskazywały kierunek prądu płynącego w przewodniku to kciuk wskaże na, zwrot sily.

I- jest to stosunek napięcia w przewodzie do rezystancji oporników

l-długość czynna przewodu