1.Po co filozofowie francuscy rzucili hasło oświecenia?
2.Wymień trzy najważniejsze, twoim zdaniem , cechy oświecenia.
3.Jakie jest najwybitniejsze dzieło filozofów oświecenia i jak nazywamy jego autorów?
4.Co zrobił Stanisław August Poniatowski,by podnieść poziom kultury narodowej?
HELP Szybko Proszę!

1

Odpowiedzi

2010-02-26T17:32:20+01:00
1.Filozofowie francuscy rzucili hasło oświecenia by potępic zacofanie nietolerancje i fanatyzm religijny.chcieli by źródłem poznania człowieka oświeconego był rozum i doświadczenie.
2.Pochwała rozumu,rozwój nauki ,wolność człowieka i równość wobec prawa bez względu na pochodzenie społeczne i zamożność.
3.napisano pierwsza " encyklopedie czyli rozumowany słownik nauki,sztuk i rzemiosła"
4.rozwinał szkolnictwo i utworzył Komisje Edukacji Narodowej-pierwsze w swiecie ministerstwo oswiaty.
17 4 17