ZADANIE 1
ZAMIEŃ ILOCZYN NA SUMĘ.
a) 3 (x-3), 5 (y+z), 4 (3x-y), 3 (4a-c), -2 (7-4n)
b) 1/2 (4z+2), -1/3 (6b-3), 0,2(x-5y), 3(1/3a+1)

ZADANIE 2
WYKONAJ MNOŻENIE I REDUKCJĘ WYRAZÓW PODOBNYCH.
a) 5a+4(a-1)
b) 5a+3(a-2)+5b
c) 4(2b+1/2)-6b
d) 2a+0,5)a-2)+5b
e) 3x-0,2(1-2x)
f) -1/3 (a+3b)-2a

1

Odpowiedzi

2010-02-25T17:02:27+01:00
A) 3 (x-3)=3x-9
5 (y+z)=5y+5z
4 (3x-y)=12x-4y
3 (4a-c)=12a-3c
-2 (7-4n)=-14+8n
b) 1/2 (4z+2)=2z+1
-1/3 (6b-3)=-2b+1
0,2(x-5y)=0,2x-1
3(1/3a+1)=1a+3
zad 2
a) 5a+4(a-1)=5a+4a-4=9a-4
b) 5a+3(a-2)+5b=5a+3a-6+5b=8a+5b-6
c) 4(2b+1/2)-6b=8b+2-6b=2b+2
d) 2a+0,5(a-2)+5b=2a+0,5a-1+5b=2,5a+5b-1
e) 3x-0,2(1-2x)=3x-0,2+0,4x=3,4x-0,2
f) -1/3 (a+3b)-2a=-¹/₃a-1b-2a=-¹/₃a-2a-b=-¹/₃a-1 ³/₃a-b=
=-1 ⁴/₃ a-b=-2 ¹/₃a-b
20 4 20