TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE

1. Uzupełnij
a)Przekątna kwadratu o koku długości 14 ma....
b)Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości 6 ma ...
c)Bok rombu o przekątnej długości 16 i 12 ma ...

2. Długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 4i 5 wynosi:
a)9 b)(pierwiastek41) c)(pierwiastek21) d.3

3.Sprawdź czy trójkąt o bokach długości 6, 10 i 8 jest prostokątny.

4. Na okrągłym stole o promieniu 10dm Oskar położył listewkę w odległości 6dm od środka. Jaką długość ma ta listewka??


PROSZĘ TEŻ O ROZWIĄZANIA...

2

Odpowiedzi

2010-02-25T17:07:02+01:00
1,
a) a=14
d=a√2
d=14√2

b)a=6
h= ½*a√3
h= ½*6√3
h=3√3

c) e=16
f=12
(½e)²+(1/2f)²=a²
16²+12²=a²
256+144=a²
400=a² | : √
20=a

zad. 2
d.3 , ponieważ ten trójkąt nazywa się Pitagorejski (w nim 2 przyprostokątne mają 3 i 4 a przeciwprostokątna ma 5)

zad. 3
6²+10²=8²
36+100=64
136≠64
Ten trójkąt nie jest prostokątny.

zad. 4
r=6
Ob=2πr
Ob=2π*6
Ob=12πdm
Jeżeli musisz jeszcze obliczaćπ to przepisz jeszcze to :
Ob=12*3,14
Ob= 37,68 dm.

1 1 1
  • mmmo
  • Rozwiązujący
2010-02-25T17:08:26+01:00
1.
a)Przekątna kwadratu o koku długości 14 ma 14 pierwiastek z 2
b)Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości 6 ma 3 pierwiastek z 3.
c)Bok rombu o przekątnej długości 16 i 12 ma 16 i 12.
2.to jest trójkąt Pitagorejski czyli 3 . bo przyprostokątne mają 4,5
3.
10 do kwadratu =6 do kwadratu + 8 d kwadraru
100=36+64
100=100
4.10dm-6m=4dm
długość listewki wynosi 4dm
2 1 2