Bardzo proste zadanko, trzeba tylko się skapnąć o co bg...
W temperaturze pokojowej rozpuszczalność w wodzie cząsteczek CCl₄ wynosi 0,08g na 100g H₂O, a cząsteczek CHCl₃ wynosi 0,8g na 100g H₂O. Odpowiedz na pytania analizując budowę cząsteczek.
a) Dlaczego CCl₄ słabiej rozpuszcza się w wodzie niż CHCl₃?
b) Czy oba związki będą rozpuszczać się w heksanie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T23:56:55+01:00
Witaj
a/CCl4 rozpuszcza się w wodzie słabiej niż CHCl3 ponieważ nie ma ani trochę
polarnego charakteru. Jego atomy Cl są rozłożone w przestrzeni symetrycznie.
Bardzo pazerne na elektrony at. Cl jak mogą tak sciągają ku sobie elektrony,
ale środek ładunku ujemnego pokrywa się ze środkiem ładunku dodatniego
i jak mawiają starożytni Rosjanie - dipola niet. A podstawowa reguła roz-
puszczalności mówi, że podobne rozpuszcza podobne. Woda jest mocnospola-
ryzowanym związkiem i nie lubi niepodobnego do niej CCl4. Bardziej, ale też
nie za bardzo, lubi CHCl3, bo ma on dodatnio naładowaną kitkę wodorową
na skutek przesuwania ładunku ujemnego ku chlorom, które stają się ujemne.
Ale teraz środki ładunków ujemnego i dodatniego nie pokrywają się i CHCl3
ma słabo polarny charakter.

b/A czego nie lubi woda - to lubią niepolarne ciekłe węglowodory jak heksan,
benzyna, nafta, etery, itp. Oba związki będą rozpuszczać się w heksanie,
ale tym razem CHCl3 ciut gorzej niż CCl4 - jeśli znam się na medycynie.

A tak w ogóle, to jak na mnie trafiliście?
............................pozdrawiam
1 5 1