Ćw. 1
2% to ...... tej masy
.....%ceny to (siedem setnych-ułamek) tej ceny
......%ceny to (dziewiędć dziesiątych-ułamek) tej ceny,
....%masy to(jeden i 3 dziesiąte-ułamek) tej masy . ;D

Ćw.2
Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych :
30 % -
3%-
0,3%-
120%-
12%-
1,2%-
101%-
0,1%-
0,01%-

3

Odpowiedzi

2010-02-25T17:09:29+01:00
Ćw. 1
2% to 2/100 tej masy
7%ceny to (siedem setnych-ułamek) tej ceny
90%ceny to (dziewiędć dziesiątych-ułamek) tej ceny,
130%masy to(jeden i 3 dziesiąte-ułamek) tej masy . ;D

Ćw.2
Zapisz procenty w postaci ułamków dziesiętnych :
30 % -0,3
3%-0,03
0,3%-0,003
120%-1,2
12%-0,12
1,2%-0,012
101%-1,01
0,1%-0,001
0,01%- 0,0001
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:19:51+01:00
2% to 2/100 tej masy (dwie setne)
7%ceny to (siedem setnych-ułamek) tej ceny
90%ceny to (dziewięć dziesiątych-ułamek) tej ceny,
130%masy to(jeden i 3 dziesiąte-ułamek) tej masy.

30 % - 0,3
3%- 0,03
0,3%- 0,003
120%-1,20
12%- 0,12
1,2%-0,012
101%-1,01
0,1%-0,001
0,01%-0,0001

Nie jestem pewna czy to tak powinno być
2010-02-25T17:51:28+01:00
30% to 30\100
3% t0 3\100
120% to 120\100=1cała i 20\100
12% to 12\100
101% to 101\100=1 cała i 1\100
0,3% to 3\10
0,1% to 1\10
1,2% to 1cała i 2\10
0,01% to 1\100