Krzyś rozbił skarbonkę i policzył że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł 1 zł 50gr i 20 gr. Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:19:33+01:00
X-stała ilość pieniędzy
x-1zł
0,5x-2zł
x-50gr
10^20gr-200gr=2zł
x+0,5x+x+2zł=32zł
2,5x=32zł-2zł
2,5x=30zł/:2,5
x=30^10/25
x=12zł
il. 1zł= stała il. pien./monetę=12zł/1zł=12
il. 2zł=0,5x=1/2 stałej il. pien./monetę=0,5^12zł/2zł=6zł/2zł=3
il. 50gr= stała il. pien./monetę=12zł/50gr.=12zł/0,5zł=12^10/5=24
il.20gr=10
il. monet=il. 1zł+il. 2zł+il. 50gr+il.20gr=(12+3+24+10)monet=49monet
Odp:49 monet było w skarbonce.
1 1 1