Odpowiedzi

2010-02-25T17:22:58+01:00
Komisja Edukacji Narodowej, która dokonała gruntownej reformy całego szkolnictwa. Rozwijała się literatura publicystyczna, która przygotowała grunt pod przyszłe reformy.
Reformy zostały przeprowadzone przez tak zwany Sejm Czteroletni (Wielki), obradujący w latach 1788-1792. Planom reformatorskim sprzyjała sytuacja międzynarodowa. Rosja uwikłana była w wojnę z Turcją, zaostrzyły się stosunki między Rosją a Prusami. Na sejmie przewagę zdobyła grupa popierająca reformy, nazywana również stronnictwem patriotycznym. W pierwszym roku obrad sejmu przeprowadzono reformy wojskowo-skarbowe, które miały na celu zwiększenie i unowocześnienie armii oraz wprowadzenie podatku od szlachty i duchowieństwa na jej utrzymanie. Poważne zmiany w położeniu mieszczan przyniosło Prawo o miastach królewskich. Dzięki niemu mieszczanie uzyskali między innymi prawo nabywania dóbr ziemskich, dostęp do urzędów i stopni oficerskich, nietykalność osobistą. Mogli również uczestniczyć w obradach sejmu. Największym dziełem Sejmu Czteroletniego było jednak uchwalenie 3 maja 1791 roku Ustawy Rządowej, którą przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Jej projekt przygotowany był w ścisłej tajemnicy między innymi przez Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego przy współudziale króla Stanisława Augusta Poniatowskiego