Zad. 6 str. 185
W podanym wyrażeniu wykonaj redukcję wyrazów podobnych, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia dla x = 3.

9-x²+5x-12-3x³+2x

zad. 7 str. 185
W podanym wyrażeniu wykonaj redukcję wyrazów podobnych, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia dla x = -4, y=¼.

-3xy-2,5x²+4,3xy+6y²+6,5x²+0,5y²

Proszę pomóżcie.! Dam naj.! ;D
Dzięki. ;***

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:22:14+01:00
Dla x = 3.

9-x²+5x-3x³+2x = -3x³-x²+7x-3
-3*3³-3²+7*3-3 = -3*27 - 9+21-3 = -81-9+21-3 = -72

dla x = -4, y=¼.

-3xy-2,5x²+4,3xy+6y²+6,5x²+0,5y²= 4x²+6,5y²+1,3xy
4*(-4)²+6,5 * (¼)²+1,3* (-4) *(¼) =
=4*16 + ¹³/₂ * ¹/₁₆ - 1,3 =
=64 + ¹³/₃₂ - 1³/₁₀ = 64 + ¹³⁰/₃₂₀-⁴¹⁶/₃₂₀ = 64-²⁸⁶/₃₂₀ = 63 ³⁴/₃₂₀ =
=63 ¹⁷/₁₆₀
21 1 21