Odpowiedzi

2010-02-25T17:15:05+01:00
Narkomania jest zjawiskiem prawie tak starym jak człowiek. Istniała od początków ludzkości. W XX w. Problem ten jednak tak narósł że zaczęto się go obawiać. Według encyklopedii Gutenberga narkomania to: „używanie nielegalnie zdobytych narkotyków lub legalnie przepisanych leków w sposób odbiegający od dopuszczalnej praktyki medycznej w celu odurzenia się. Uzależnienia tego cechami są: niepohamowana chęć lub przymus dalszego przyjmowania środka i zdobycia go za wszelką cenę; tendencja do zwiększania dawek; psychiczne i na ogół fizyczne uzależnienie od jego działania; upośledzający wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Z zaburzeń psychicznych występujących u osób narkotyzujących się wymienia się: degradację osobowości, stany depresyjne, próby samobójcze, zaburzenia seksualne, halucynozy.”
mieliśmy to dzisiaj : D . pozdrawiam
5 2 5
2010-02-25T17:20:39+01:00
Aby zapobiec narkomani trzeba nie zadawać się z marginesem społecznym i umieć powiedzieć stanowczo NIE. Ten sposób jest tylko dla nas samych, aby w dużym stopniu zapobiec narkomanii policja i straż miejska powinni większą uwagę zwrócić właśnie na ten problem jakim jest narkomania, mogliby by wstąpić (oczywiście w ramach śledztwa w świat dilerów narkotykowych i innych przestępców i przyłapać ich na gorącym uczynku. My obywatele jeśli widzimy jak ktoś na ulicy rozprowadza dragi to naszym obowiązkiem jest powiadomić o tym organy ścigania.
3 3 3