Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T23:07:41+01:00
Najpierw powinno się przygotować audyt marketingowy, dopiero potem analizę SWOT ( mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia )
1 5 1
2010-02-25T23:18:29+01:00
Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: Strengths (siły, atuty), Weaknesses (Słabości), Opportunities (szansę, okazje), Threats (zagrożenia).

Tak w krotkim uproszczeniu Analizy typu SWOT służą wypracowaniu ogól­nej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a także strategii dotyczących poszczególnych jednostek biznesu.

Składa sie z trzech czesci

- identyfikacji i analizy szans i zagrożeń,
- identyfikacji i analizy silnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
- określenia strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa.
2 5 2