1.Otrzymaj gips CaSO₄ wykorzystując wzór ME₁R₁ + Me₂R₂ → Me₂R₁+Me₁R₂ . Plus jonowo .
2.Otrzymaj osady węglanu ołowiu i wodorotlenku ołowiu wzorami:
a) Me₁R₁ + Me₂R₂→ Me₂R₁ + Me₁R₂
b)MeR₁ + HnR₂→MeR₂ + HnR₁
c) Me₁R + Me₂(OH)x → Me₂R + Me₁(OH)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T04:20:23+01:00
1
CaCl2 + K2SO4 -> CaSO4 + 2KCl
Ca2+ + 2Cl- + 2K+ + SO4 2- -> CaSO4 + 2K+ + 2Cl-
2
a) Pb(NO3)2 + CaCO3 -> PbCO3 + Ca(NO3)2
b) Pb(NO3)2 + H2CO3-> PbCO3 + 2HNO3
c) Pb(NO3)2 + 2KOH -> Pb(OH)2 + 2KNO3