Proszę o listt!!!!!!W czasie pobytu w Anglii przeczytałeś/-aś w prasie krytyczny arty­kuł na temat koncertu, na którym byłeś/-aś. Napisz list do wy­dawcy, w którym:
- podasz tytuł artykułu i datę jego ukazania się;
- nie zgodzisz się z opinią autora artykułu, że koncert był nie­udany i przedstawisz swoje wrażenia;
- podkreślisz, jak ogromną publiczność miał wykonawca i jak żywo reagowała:
- wymienisz niedociągnięcia koncertu, zaznaczając, że nie wy­nikały one z winy wykonawcy, lecz organizatora imprezy.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T20:28:33+01:00
Dear Newsweek,

In day 22.02 I ready article which had call "That was waste cash for this concert". I think someone who write this wasn't there. The concert had huge audience and people just screamed AGAIN, AGAIN! I know,there was few problems because lights don't wanna work but that wasn't fault of the contractor but the organiser.