1. Na podstawie podanych oznaczeń uzupełnij treśc zadania i zapisz odpowiednie równanie

a) Na rabatce rosną hiacynty ,żonkile i tulipany.Najmniej jest ........
Zonkili jesto o ...... więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest ...... niż żonkili.Razem jest 100 kwiatów.

Hiacynty: X
Żonkile: x+10
Tulipany : 3(x+10)
Razem 100
..............
równanie ^

B)
Wśród 30 nagród loterii fantowej były breloczki,książki i czekolady.Breloczków było .......... niż książek i ........ niż czekolad.Ile było breloczków,ile książek,a ile czekolad?

Liczba breloczków: X
Liczba książek : x-6
Liczba czekolad: 2x
Liczba nagród : 30

.................
Równanie^

2.Przeczytaj zadania i uzupełnij zapisy w ramkach.

a)Pani Brygida hoduje psy,koty i rybki,razem 12 zwierząt.Rybek ma 3 razy więcej niż kotów, a psów ma o 2 więcej niż kotów. Ile psów ile kotów i ile rybek
hoduje pani Brygida?

Liczba kotów : K
Liczba psów : ......
Liczba rybek: ......
Razem: ........
.............
równanie ^

Liczba psów: p
Liczba kotów : ......
liczba rybek: ........
Razem : .......
........
Równanie ^

Liczba rybek: R
Liczba kotów : .......
Liczba psów : ........
razem : ......
..........
równanie ^

B) Ewa jest o 3 lata młodsza od marka i 3 razy młodsza od Adama. Za pięc lat
Ewa i Marek będą mieli razem tyle lat, ile będzie miał Adam. Ile lat ma Ewa Ile Marek A ile Adam.

Teraz za 5 lat
Wiek Ewy: x ......
Wiek Marka: .... ......
Wiek Adama: .... .....
.................
równanie^


Teraz za 5 lat
wiek Marka : Y .......
Wiek Ewy: ..... ........
Wiek Adama : ...... ........
............
Równanie ^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1. Na podstawie podanych oznaczeń uzupełnij treśc zadania i zapisz odpowiednie równanie

a) Na rabatce rosną hiacynty ,żonkile i tulipany.Najmniej jest hiacyntów. Zonkili jest o 10 więcej niż hiacyntów,a tulipanów jest 3 razy więcej niż żonkili.Razem jest 100 kwiatów.

Hiacynty: X
Żonkile: x+10
Tulipany : 3(x+10)
Razem 100
x+x+10+3(x+10) = 100
2x+10+3x+30 = 100
5x = 60 /:5
x = 12
równanie ^

B)
Wśród 30 nagród loterii fantowej były breloczki,książki i czekolady.Breloczków było o 6 więcej niż książek i 2 razy mniej niż czekolad.Ile było breloczków,ile książek,a ile czekolad?

Liczba breloczków: X
Liczba książek : x-6
Liczba czekolad: 2x
Liczba nagród : 30

x+x-6+2x = 30
4x = 36 /:4
x = 9
Równanie^

2.Przeczytaj zadania i uzupełnij zapisy w ramkach.

a)Pani Brygida hoduje psy,koty i rybki,razem 12 zwierząt.Rybek ma 3 razy więcej niż kotów, a psów ma o 2 więcej niż kotów. Ile psów ile kotów i ile rybek hoduje pani Brygida?

Liczba kotów : K
Liczba psów : K+2
Liczba rybek: 3K
Razem: 12
k+k+2+3k = 12
5k = 10/:5
k = 2
równanie ^

Liczba psów: p
Liczba kotów : p-2
liczba rybek: 3(p-2)
Razem : 12
p+p-2+3(p-2) = 12
2p-2+3p-6 = 12
5p = 20 /:5
p = 4
Równanie ^

Liczba rybek: R
Liczba kotów : R/3
Liczba psów : R/3+2
razem : 12
r+r/3+r/3+2 = 12 |*3
3r+r+r+2 = 12
5r = 10 /:5
r = 2
równanie ^

B) Ewa jest o 3 lata młodsza od marka i 3 razy młodsza od Adama. Za pięc lat Ewa i Marek będą mieli razem tyle lat, ile będzie miał Adam. Ile lat ma Ewa Ile Marek, A ile Adam.

Teraz za 5 lat
Wiek Ewy: x, x+5
Wiek Marka: x+3, x+3+5=x+8
Wiek Adama: 3x 3x+5
x+5+x+8 = 3x+5
2x+13 = 3x+5
-x = -8 /:(-1)
x = 8
równanie^

Teraz za 5 lat
wiek Marka : Y, y+5
Wiek Ewy: y-3, y-3+5= y+2
Wiek Adama : 3(y-3)=3y-9, 3y-9+5 = 3y-4
y+5+y+2 = 3y-4
2y+7 = 3y-4
-y = -11 /:(-1)
y = 11
Równanie ^
142 4 142