Zapisz zdanie w postaci równania ;
a ) liczba 17 jest o 3 mniejsza od x
b ) liczba x jest o 5 większa od liczby 9
c ) liczba 12 jest o x większa od liczby 7
d ) podowjona liczba x jest o 5 większa od ¾ liczby x
e ) różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½
f ) kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest rwny podwojonej liczbie x

b. pilne, proszę o rozwiązanie jak najszybciej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:39:14+01:00
A)17=3-x
b)x=5+9
c)12=x+7
d)2x=5+¾x
e)½x-1=½
f)(x+5)²=2x
2 1 2