1. Łucznik napiął łuk. Wykonał pracę 5J. Jak wysoko doleci strzała o masie 0,1 kg, skierowana pionowo do góry? Opory ruchu strzały zaniedbujemy.

2. Jastrząb o masie 3 kg. leci na wysokości 50 m. zpędkością 72 km/h. Oblicz całkowitą energię mechaniczną tego jastrzębia.

3. Zmiana energi potencjalnej turysty o masie 70 kg po wejściu na wzniesienie wynosiłą 28 kJ. Jaką wyskokość pokonał turysta?


Proszę, abyście zrobili to do 19:10. I rzeby to było też rozpisane wmiare czytelnie, ponieważ z fizyki jestem słaba. Help!

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:20:11+01:00
Zad1
W=5J
m=0,1kg
W=mgh
W/mg=h
5J/0,1*10=5m
zad
m=3kg,h=50m,v=72km/h=20m/s
E=Ek+Ep=mgh+mv2/2=3*10*50+3*20^2/2=1500J+1200/2=1500J+600J=2100J
zad3
E=mgh=70kg*10N/kg*h=28000J
h=28000J/700N
40m=h