1. Uczeń , podnosząc teczkę z podłogi na ławkę wykonał pracę 60 J w ciągu 1, 5 sekundy. Z jaka mocą uczeń wykonał tę czynność
2. Porównaj wykonaną pracę oraz moc mięsni, jeśli wchodzisz powoli na pierwsze piętro i gdy wbiegasz na to samo piętro.
3. Samochód jedzie po poziomym odcinku drogi ze stałą prędkością 20m/s. Z jaką mocą pracuje silnik samochodu, przy założeniu , że siły tarcia i oporów ruchu maja wartość 800N
4. Dwaj chłopcy o masach 45 i 60 kg wyszli po schodach na 4 piętro, pokonując różnicę wzniesień 15m w tym samym czasie. Porównaj pracę wykonana przeciwko sile ciężkości i moc tych chłopców
5. Robotnik na budowie wyciągnął na wysokość 3metrów ciężar 500N w ciągu 3 sekund. Oblicz średnią moc mięsni tego robotnika.
6. Wyciąg narciarski wyciąga 2000 osób, o średniej masie 72 kg każda, na wysokość 500metrów w czasie 1 godziny. Jaką moc musi mieć silnik wyciągu przy założeniu, że rzeczywista moc silnika wciągającego narciarzy musi być dwukrotnie większa od obliczonej na podstawie powyższych danych?
Proszę o ROZWIĄZANIA ! a nie o same odpowiedzi :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T10:38:06+02:00
1.
W = 60J
t = 1,5 s
W = Pt
P = W/t
P = 60J/1,5s = 40W
Uczen wykonal te czynnosc z moca 40W

2.
Jesli wchodze powoli, albo szybciej na te sama wysokosc majac te sama mase albo dzialajac taka sama sila to praca zawsze jest jednakowa. Moc wyrazona jest wzorem P = W/t czyli jest odwrotnie proporcjonalna do czasu, zatem wchodząc szybciej moja moc jest wieksza niz wchodzac wolniej.

3.
v = 20 m/s
Ft = 800 N to sila ciagu silnika musi wynosic 800 N

sorry tego nie umiem wybacz^

4.
s = 15m
F1 = 450N
F2=600N
W1=450 x 15 = 6750J
W2 = 600 x 15 = 9000J

rozniaca mocy 9000 / 6750 = 1,33333333333333

Moc chlopca o masie 60 kg bedzie wieksza ok 1,3 razy.

5.
s = 3m
F = 500N
t = 3s
W = 500 x 3 = 1500J
P = 1500J / 3s = 500W
Srednia moc tego czlowieka to 500W.

6.
s = 500m
t = 3600 s
2000 osob
masa 1 osoby to 72 kg
masa wszystkich ludzi w godzine wjezdzajacych to 2000 x 72 kg = 144000 kg
F = 144 000 x 10 = 144 000 0 N
W = 144 000 0 x 500 = 72 000 000 J
P = 72 000 000J / 3600s = 20 000W = 20 kW
Moc tego wyciagu musi byc 2x wieksza skoro tak pisze w zadaniu a wiec 20 kW x 2 = 40 kW

2 3 2
2009-10-18T10:54:36+02:00
1. Uczeń , podnosząc teczkę z podłogi na ławkę wykonał pracę 60 J w ciągu 1, 5 sekundy. Z jaka mocą uczeń wykonał tę czynność

dane:
W = 60 J
t = 1,5 s

szukane:
P = ?

P = W/t = 60 J/1,5 s = 40 W

2. Porównaj wykonaną pracę oraz moc mięśni, jeśli wchodzisz powoli na pierwsze piętro i gdy wbiegasz na to samo piętro.

W = ΔE
ΔE = mg(h² - h¹)
Zmiana energii w obu przypadkach jest taka sama, więc zostaje wykonana ta sama praca (z twierdzenia o pracy i energii).

3. Samochód jedzie po poziomym odcinku drogi ze stałą prędkością 20m/s. Z jaką mocą pracuje silnik samochodu, przy założeniu , że siły tarcia i oporów ruchu maja wartość 800N

dane:
v = 20 m/s
F_o = 800 N

szukane:
P = ?

P = W/t
W = F * s
P = F*s/t =F*v
P = 20 m/s *800 N = 16000 N m/s = 16000 J/s = 16 kW

4. Dwaj chłopcy o masach 45 i 60 kg wyszli po schodach na 4 piętro, pokonując różnicę wzniesień 15m w tym samym czasie. Porównaj pracę wykonana przeciwko sile ciężkości i moc tych chłopców

dane:
m₁ = 45 kg
m₂ = 60 kg
Δh = 15 m
g = 9,81 m/s²

szukane:
W₁ = ?
W₂ = ?

W = ΔE
ΔE = mgΔh
z twierdzenia o pracy i energii

W₁ = m₁gΔh = 15 m * 9,81 m/s² * 45 kg = 6621,75 J
W₂ = m₂gΔh = 15 m * 9,81 m/s² * 60 kg = 8829 J

W₁/W₂ = 3/4

5. Robotnik na budowie wyciągnął na wysokość 3metrów ciężar 500N w ciągu 3 sekund. Oblicz średnią moc mięsni tego robotnika.

dane:
h = 3 m
F = 500 N
t = 3 s

szukane:
P = ?

P = W/t = F*s/t = (500 N * 3 m)/3 s = 500 W

6. Wyciąg narciarski wyciąga 2000 osób, o średniej masie 72 kg każda, na wysokość 500metrów w czasie 1 godziny. Jaką moc musi mieć silnik wyciągu przy założeniu, że rzeczywista moc silnika wciągającego narciarzy musi być dwukrotnie większa od obliczonej na podstawie powyższych danych?

dane:
n = 2000
m = 72 kg
h = 500 m
t = 3600 s

szukane:
P = ?

W = ΔE
ΔE = mgh
z twierdzenia o pracy i energii

P = 2 W/t = 2 nmgh/t = 4000 * 72 kg * 500 m/3600 s = 20000 * 72 kg * m/36 s = 20000 * 2 kg * m/s = 40 kW
1 5 1