Czy może mi ktoś pomóc..?

Trzeba odpowiednio połączyć przymiotniki z rzeczownikami tak, by utworzyć stałe związki frazeologiczna :]

śpiew, rycerze, spokój, ofiarny, grosz, czarna, judaszowe, niedźwiedzia, srebrniki, błędni, wdowi, przysługa, stoicki, łabędzi, rozpacz, kozioł...

Z góry dziękuje...:]]]

3

Odpowiedzi

2010-02-25T17:45:40+01:00
Judaszowe srebrniki
kozioł ofiarny
błędni rycerze
wdowi grosz
czarna rozpacz
niedzwiedzia przysługa
łabędzi śpiew
stoicki spokój
2010-02-25T17:45:49+01:00
Wodowi grosz
judaszowe srebrniki
niedźwiedzia przysługa
stoicki spokój
czarna rozpacz
łabędzi śpiew
błędni rycerze
koźli śpiew

2010-02-25T17:46:44+01:00
Łabędzi śpiew
błędni rycerze
stoicki spokój
kozioł ofiarny
wdowi grosz
czarna rozpacz
niedzwiedzia przysługa
judaszowe srebrniki