1. Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów............................
b) 16 protonów i 18 elektronów............................
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to..........

2. Uzupełnij równania, wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
a)Cu+.........----------->Cu
b)F...........------------>F-
c)Br-.........------------>Br
d)Ba.........------------->Ba2+ (to dwa to tak u góry)
e)Fe2+......-------------->Fe3+
f)Al3........--------------->Al
g)S2-........-------------->S6+
h)Ca........-------------->Ca2+


ma być zadanie zrobione w całości i dobrze!!
spamy usuwane będą!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:15:46+01:00
1a Ca2+
b S2-
c CaS

2a +1e
b +1e
c -1e
d -2e
e -1e
f +3e
g -8e
h -2e
2 5 2