Przetłumacz zdania w stronie biernej.
1. Mięso nie jest kupowane przez nią w poniedziałki.
2.Te sukienki zostały uszyte właśnie przez krawcową.
3.Śniadanie jest przygotowywane przez niegrzeczne dzieci tylko w niedziele.
4.Samolot będzie pilotowany przez nich w przyszły czwartek.
5.Zadanie domowe musi być odrobione dzień wcześniej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:00:19+01:00
1.The meat isn't being bought by her on Mondays.
2.These dresses were made exactly by the dressmaker.
3.The breakfast is being prepared by rude children on Sundays.
4.The aeroplane will be piloted by them next Thursday.
5.The homework must be done day earlier.