Odpowiedzi

2010-02-25T17:54:37+01:00
OKOLICZNIK część zdania, która pełni funkcję określającą czasownik
PRZYDAWKA odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?
DOPEŁNIENIE Odpowiada na pytania przypadków zależnych czyli wszystkich z wyjątkiem mianownika i wołacza: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? z czym? o kim? o czym?
25 4 25
2010-02-25T17:55:31+01:00
Przydawka- określenie rzeczownika, odpowiada na pytania: jaki? który? ile? czego? z czego?
dopełnienie - odpowiada na pytania przypadków zależnych(wszystkie oprócz mianownika)
okolicznik - wskazuje okoliczności
- miejsca- dokąd? gdzie? skąd?
- przyczyny- dlaczego? z jakiej przyczyny?
- czasu- odkąd? jak długo?
- celu- po co? w jakim celu?
- sposobu- jak? w jaki sposób?
- przyzwolenia- mimo co? mimo czego?
- warunku- pod jakim warunkiem?
53 3 53