1.Oblicz ile gramów tlenku można otrzymać w wyniku spalania 3 g magnezu.

2.Ogrzany tlenek srebra (I) rozpada się na srebro i tlen.Otrzymano 2,7 g srebra.Oblicz masę tlenku,który uległ rozkładowi.

3.Wodór reaguję z tlenem w stosunku 1:8,tworząc wodę.Oblicz masę wodoru,który połączy się z 3,2 g tlenu.

Prosze pomóżcie :):)

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:40:23+01:00
1.Należy zacząć od napisania równania reakcji
2Mg+ O2= 2MgO
z reakcji wynika, że
z 2moli Mg otrzymujemy 2 mole Mgo
z 3g Mg ------------- x gr Mgo

Masa atomowa Mg z układu okresowego = 24g
Masa atomowa MgO = 24g + 16g = 40g
Wystarczy podstawić
48g ------------80g
3g --------------x

x = 5g
Odp. Można otrzymać 5g tlenku

2.Postępujemy podobnie

Należy ułożyć równanie reakcji
2 Ag2O = 4Ag + O2
Xg-------2.7g
Obliczamy masę 2 moli Ag2O = 2x(108x2 + 16)= 464g
masę 4 moli Ag = 4x108= 432g

Podstawiamy do proporcji:

464g -----------432g
X ----------- 2.7g

X = 2.9g

3
1/8 = x/3,2
8X ==3,2
X = 0,4
odp. 0,4 g

2 3 2