Odpowiedzi

2010-02-25T17:51:53+01:00
Http://www3.uj.edu.pl/kultura/skawina/historia.html
Daj najj Proszee .
1 1 1
2010-02-25T19:24:57+01:00

Założycielem Skawiny był ostatni monarcha z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, który podczas swego panowania stworzył podwaliny przyszłego rozkwitu i potęgi Polski. Wśród pobudowanych przez niego kilkudziesięciu warownych grodów,mających strzec bezpieczeństwa kraju znalazła się i Skawina. Okoliczności jej powstania otacza nieco skandalizująca legenda o kochliwym królu i pięknej Babetcie ze słonecznej Italii. Faktyczne motywy pobudowania miasta właśnie tutaj były jednak zupełnie prozaiczne: południowo zachodnia granica państwa przebiegała wówczas zaledwie o 21 km od stołecznego Krakowa, który narażony był na ataki ze strony Czechów oraz wojowniczych Książąt Zatorskich i Oświęcimskich. Na pograniczu grasowały bandy rozbójnicze, zagrażając bezpieczeństwu kupców, którzy tędy wozili sól na Śląsk i dalej oraz przeganiali bydło z dalekiej Ukrainy na zachód.Komora celna na tym terenie stała już od początku XIII wieku, a okolica była ludna i dobrze zagospodarowana. Podpisał tedy król Kazimierz dnia 22 maja roku pańskiego 1364 akt erekcyjny, lokujący nowy gród Skawinę, na terenie trzech wiosek: Babic Starych, Babic Nowych oraz Pisar. W Kronice Janka z Czarnkowa wyczytamy, że jeszcze za życia króla Kazimierza wzniesiono mury obronne wokół miasta, a Jan Długosz wspomina o zamku, również wzniesionym przez ostatniego z Piastów. Jeszcze w listopadzie 1364 r. wydano akt prawny dotyczący budowy kościoła parafialnego, przy którym miała też powstać szkoła. Parcelę pod jej budowę,leżącą w pobliżu fary, podarował król.
1 1 1
2010-02-25T20:59:24+01:00
Skawina - miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina. Miasto jest położone nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa.

Wschodnia część Skawiny obejmuje dawną wieś Korabniki. Była to niegdyś wieś służebna dworu krakowskiego. Pozostałością tamtych czasów jest renesansowy, piętrowy dwór-pałac zbudowany w latach 1540-1580 przez Pawła Korytkę.

Zanim Skawina otrzymała swoją nazwę, istniała już nazwa przepływającej tędy rzeki. Pierwotnie – w latach 1253–1258 – mówiono o niej „Skauina", po lokacji miasta utrwaliła się nazwa Skawinka. W języku staropolskim słowo „skać" oznaczało „kręcić się", „toczyć się", „skartia" zaś - „kręcenie się", „toczenie się". Podobne znaczenie miało prasłowiańskie słowo „szkoti". Natomiast germańskie „skaulon" oznaczało „poruszać się naprzód" lub „pędzić". Nazwa w pełni odpowiada charakterowi rzeki, która wije się licznymi meandrami i ma niezwykle wartki nurt wzdłuż całego biegu.

* 5000 p.n.e. – Na tę datę szacuje się pierwsze ślady osadnictwa odkryte w okolicach Skawiny.

* 1229 – Pierwsza drukowana wzmianka o Babicach i Pisarach.

* 1364 – Decyzją Króla Kazimierza Wielkiego na terenie miejscowości: Pisary, Babice Nowe i Babice Stare zostaje założone miasto Skawina (akt erekcyjny z dnia 22 maja). W listopadzie tego samego roku wydano akt prawny dotyczący budowy w Skawinie kościoła parafialnego (z przylegającą do niego pierwszą w mieście szkołą) – parcelę pod jego budowę podarował król.

* 1471 – Opat tyniecki Maciej Skawinka zakłada w Skawinie szpital (przytułek dla chorych i ubogich), który funkcjonował (z przerwami) do końca XIX w.

* 1493 – Najstarszy widok Skawiny (w dziele Hartmanna Schedla Liber cronicarum (Kronika świata) wydanym w Norymberdze w widoku Krakowa znajduje się fragment, który wg prof. J. Mitkowskiego przedstawia Skawinę).

* 1500–1600 – Powstają pierwsze cechy skawińskie.

* 1651–52 – Wielka zaraza w Skawinie (w ciągu dwóch lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o ponad połowę).

* 1655 – Spalenie Skawiny przez Szwedów (podczas oblężenia Krakowa), zniszczenie m.in. zamku kazimierzowskiego.

* 1683 – Miasto Skawina punktem zbornym husarii polskiej, udającej się pod Wiedeń. Przegląd wojsk na rynku skawińskim przez króla Jana III Sobieskiego.

* 1772 – Skawina znalazła się w granicach zaboru austriackiego.

* 1802 – Powstanie cmentarza parafialnego w Skawinie.

* 1815 – Wielki pożar miasta (zniszczeniu uległ kazimierzowski kościół parafialny – odbudowano go dopiero w 1826 r.)

* 1816 – Kasata klasztoru tynieckiego – Skawina wchodzi w skład dóbr cesarskich.

* 1831 – Epidemia cholery w Skawinie.

* 1873 – Kolejna epidemia cholery (w ciągu pięciu dni umarło 300 mieszkańców)

* 1878 – W Skawinie powstaje Ochotnicza Straż Pożarna (w Krzęcinie – 1906 r., w Radziszowie – 1907 r., w Jaśkowicach – 1908 r.).

* 1884-86 – Budowa linii kolejowej

* 1886 – Początki skawińskiego urzędu pocztowego (dotychczas korespondencja przesyłana była przez stację poczty konnej w Mogilanach)

* 1895 – Budowa Browaru Parowego w Skawinie (prowadził on działalność do 1915 r.)

* 1896 – Założenie gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Skawinie (1904–1906 budowa siedziby „Sokoła" na terenie ruin zamku kazimierzowskiego)

* 1900 – Budowa rafinerii nafty w Skawinie (zakład ten prowadził produkcję od 1922 r. do 1932 r.)

* 1909 – Powstanie skawińskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "ROLA"

* 1910 – Powstaje w Skawinie Fabryka Środków Kawowych Henryka Francka i Synów SA

* 1914 – Wymarsz drużyny (ponad 25 osób) skawińskich Sokołów do Legionów (21 sierpnia).

* 1918 – Oswobodzenie spod panowania austriackiego.

* 1922 – Powstaje Klub Sportowy „Skawinka".

* 1934-37 – Budowa powiatowego dziecięcego sanatorium w Radziszowie.

* 1939 – Początek budowy w Skawinie huty aluminium (otwartej w 1954 r.).

* 1942 – Wywiezienie skawińskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu (29 sierpnia).

* 1945 – Skawina wolna od okupacji niemieckiej. Zdobycie Skawiny przez Armię Czerwoną (23 stycznia).

* 1947 – Założenie w Skawinie Powszechnej Spółdzielni Spożywców

* 1951-62 – Powstanie nowych zakładów przemysłowych w Skawinie, m.in. elektrowni. Skawina staje się drugim co do wielkości miastem w województwie krakowskim

* 1980 – Oddanie do użytku Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie

* 1981 – Zamknięcie skawińskiej Huty Aluminium

* 2000 – Honorowe Obywatelstwo Miasta Skawina dla księdza biskupa Kazimierza Nycza

* 2002 – Papież Jan Paweł II podczas kolejnej pielgrzymki po Ojczyźnie zatrzymuje się w Skawinie i błogosławi miasto, jak również parafie pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza oraz Miłosierdzia Bożego w Skawinie
1 1 1