Odpowiedzi

2010-02-25T19:11:54+01:00
Obliczamy odległość gońca po 40min jazdy:
18km/h = 18km/60min = 0,3km/min
40min × 0,3km/min = 12km

x₁-odległość po której się spotkają
x₀- odległość początkowa
t-czas

Odległość początkowa:
goniec: 12km = 12000m
motocyklista: 0m

Zamiana jednostek:
V(gońca) = 18km/h = 18km × 1000m/3600s = 5m/s
V(motocyklisty) = 27km/h = 27km × 1000m/3600s = 7,5 m/s

Układamy równanie ze wzoru:
x₁=x₀+vt
goniec: x¹=12000 + 5t
motocyklista: x₁=0 + 7,5t
12000 + 5t = 7,5t
12000 = 2,5t /:2,5
t =4800s

Obliczamy odległość:
x₁=12000 + 5t
x₁=12000 + 24000 = 36000m

Odp:
Spotkają się po 4800s w odległości 36000m od miasta