Można przyjąć, że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150mln kilometrów kwadratowych.Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.

Europa- 7% | Azja- 30% | Afryka- 20% | Ameryka Pół.- 16% |
Ameryka Poł. -12% | Australia- 6% | Antarktyda- 9% |

1.Oblicz,jaką powierzchnię ma Antarktyda.

2.O ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:56:39+01:00