1.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy pierwiastek z 36 i wysokości ściany bocznej 5 cm.
2.Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 12cm i wysokości ściany bocznej 10cm.Wysokość ostrosłupa wynosi 4cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość.

3

Odpowiedzi

2010-02-25T18:13:40+01:00
1.Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy pierwiastek z 36 i wysokości ściany bocznej 5 cm.

a = √36 = 6 cm
H = 5cm
Pp = a² = 36 cm
Pb = a *H = 6*5 = 30 cm
Pc= 2Pp + Pb
Pc = 2 *36 + 30
Pc = 102 cm2
V = Pp * H
V = 102 * 5 = 510cm3

2.Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 12cm i wysokości ściany bocznej 10cm.Wysokość
ostrosłupa wynosi 4cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość.

a = 12 cm
b = 10 cm
H = 4cm
Pp = 144 cm
V = 1/3 * Pp * H
V = 1/3 * 144 * 4
V = 190 cm3

h² = H² + a²
h² = 16 + 36
h = 7,2 cm

P = 1/2 ah
P = 1/2 * 12 * 7,2 = 43,2 cm2

Pc = Pp + 4 Pb = 144 + 4 * 43,2 = 316,8 cm2


2010-02-25T18:17:32+01:00
1
pirwiastek z 36 =6
Pp= 6*6=36cm2
Pś= 4* nawias 1/2*6*5nawias=60cm2
Pc=36cm2+60cm2=96cm2
2010-02-25T19:47:47+01:00
1.
√36=6
Pp=6²=36
P.trojkąta= (5*6):2= 30:2=15cm₂
Pc=36cm²+ 15cm²*4=36+60=96cm²

2.
Pp=12²=144cm²
Pt=(10*12):2=120:2=60cm²
Pc=144+(60*4)=144+240+384cm²
V=1/3Pp*H
V=1/3*144*4=192cm³