Odpowiedzi

2010-02-25T17:57:09+01:00
Nie wchodź na strony przeznaczone dla dorosłych. Gdy kogoś poznasz w internecie, nie podaj mu swoich danych osobowych. Graj w pożyteczne gry. Nie spotykaj się z ludźmi poznanymi przez internet bez wiedzy rodziców. Zawsze zawiadamiaj rodziców, gdy poznasz kogoś w internecie. Będą Cię wspierać w trudnych sytuacjach. Gdy nie wiesz co się dzieje lub z kim się zadajesz zerwij od razu tę znajomość. Zainstaluj na komputerze program antywirusowy lub firewall. Dzięki temu Twój komputer i dane będą bezpieczne przed atakami Sieciuchów. Internetowy znajomy może być Sieciuchem czyli osobą, która udaje kogoś, kim naprawdę nie jest, żeby zrobić Ci krzywdę lub Cię oszukać. Nie powinnaś narażać się na takie niebezpieczeństwo. Śmieciuch, Bełkot, Kradziej i Kłamacz to Sieciuchy, na które trzeba uważać. Ajpi, Netka, Spociak i Kumpel to Sieciaki, na które można polegać.
8 4 8
2010-02-25T19:47:56+01:00
Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. W obecnych czasach globalna sieć jest czymś niezwykle potrzebnym, a w przyszłości na pewno stanie się wręcz niezbędna.

Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie.

Człowiek ma wiele potrzeb. Jedną z nich jest chęć komunikowania się z innymi. Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Nie możemy zapominać, iż ciekawość dziecka jest rzeczą naturalną, a anonimowość, jaką daje sieć, ułatwia otwarcie się.

Internet wkroczył w nasze życie na tyle, że coraz trudniej bez niego funkcjonować. Jednak najwspanialsze możliwości komputera i sieci nie mogą nam przysłonić świadomości tego, że w sieci możemy spotkać się z ludźmi, którzy mają nieczyste zamiary wobec dzieci i młodzieży. Dzięki anonimowości, którą daje Internet, często te osoby czują się bezkarne. Rodzice i nauczyciele powinny podejmować takie działania, aby młodzi ludzie czuli się bezpieczni.

Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele.

To dorośli demonstrując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, wprowadzają wychowanka w rzeczywistość, w której docieranie do informacji staje się kluczowym elementem życia codziennego, nauki i pracy.

Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jego niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc, kradzieże, pornografia, hazard czy używki. W Internecie mogą stać się ofiarami przestępców, którzy wykorzystują ich naiwność, ufność i łatwowierność. Dzieci i młodzież narażone są również na oszustwa, wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu danymi osobowymi. Największym chyba zagrożeniem, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy Internetu jest pedofilia.

Istotnym, a często niedostrzegalnym zagadnieniem jest uzależnienie od Internetu, problemy psychospołeczne (Niektórzy młodzi użytkownicy Internetu czerpią przyjemność z nękania innych w sieci. Wiąże się to z dostawaniem e- maili z wirusami lub obraźliwych listów czy wiadomości za pomocą komunikatorów), szkodliwość dla zdrowia, uszkodzenia sprzętu, wirusy czy koszty połączenia z Internetem. Należy również pamiętać, że długotrwałe korzystanie z wirtualnego kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem, a to w żaden sposób nie zastąpi spotkań twarzą w twarz.

Bardzo ważna jest profilaktyka, gdyż lepiej uniknąć sytuacji, w której dziecko zostaje narażone na niebezpieczeństwo, niż zmagać się ze skutkami.

Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy po pierwsze, szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną. Po drugie, nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą. Po trzecie, szkoła zrozumie, iż ma etyczny obowiązek tych działań.

Nasz program został stworzony w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi. Zarówno dzieci, jak i osoby pracujące z młodzieżą, a także ich opiekunowie w obliczu dynamicznego postępu techniki powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Internetu, jego możliwości oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z tego narzędzia. Powinni wiedzieć, gdzie szukać pomocy, czy też informacji w przypadku, gdy jakaś sytuacja budzi ich niepokój.

4 4 4