Proszę o przetłumaczenie:)
Byłam na parktykach w mysłakowicach w hotelu "Chata za wsią".Praktyki odbywałam w terminie od 4 stycznia do 1 lutego.
Nauczyłam się tam wielu przydatnych rzeczy związanych z pracą na recepcji miedzy innymi obsługiwałam fax odbierałam telefony, wymeldowywałam i zameldowywałam gości prwadziłam księge gości, wypełniałam dokumenty.
Czasami wykonwałam też czynności pokojowej np. sprzatałam pomieszczenia, ścierałam kurze,myłam hol.
Cieszy mnie kontakt i możliwość spotykania ludzi, których mogę poznawać.Hotel był duży w środku łanie urządzony.Hotel jest profesjonalnie przygotowany do przyjmowania grup konferencyjnych i organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych.Znajdowało się tam 49 pokoi.Pokoje są 3,2 i 1 osobowe. W hotelu panowała miła atmosfera.Ogólnie jestem bardzo zadowolona z praktyk i mam nadzieje kiedyś pracować w tym zawodzie jako recepcjonistka.
Praktyki były dla mnie ciekawą lekcjąi wiele mnie nauczyły.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T17:58:43+01:00
I was on practice in the hotel Myslakowice "cottage behind the village." Practices take place within the period from 4 January to 1 February.
There I learned many useful things related to work at the reception, among other things served fax deprived phones, wymeldowywałam and I ran zameldowywałam score guestbook, filled with documents.
Sometimes it performs operations such as peacekeeping cleaned the room, dusting, myłam hall.
I am glad to contact, and opportunity to meet people whom I poznawać.Hotel was pretty much in the middle urządzony.Hotel is professionally prepared for the reception and conference groups for various events okolicznościowych.Znajdowało to 49 pokoi.Pokoje there are 3.2 and 1 personal. In the hotel there was a nice atmosfera.Ogólnie I am very satisfied with the practice and I hope one day to work in the profession as a receptionist.
Practice was for me an interesting lesson I have learned a lot.

mysle ze pomoglam dasz najjjjjjjjj plissssssssssss
1 4 1