Podaj dwa przykłady innego przebiegu linii brzegowej i rozkładu mórz niż obecny. Jeden przykład powinien dotyczyć przeszłości i jeden przewidywanego przebiegu linii brzegowej, przy założeniu zachowania współczesnych kierunków ruchów płyt litosfery.

bk. <3

1

Odpowiedzi

2010-02-25T23:34:38+01:00
Pytanie nie jest precyzyjne więc wyjaśnię jak powstają ogólnie wybrzeża zatem ogólnie dzielimy wybżeża na typ niskich i wysokich i przy wybrzeżach niskich widać wyraźne zmiany .
wybrzeża niskie ( lagunowe ( weneckie), mierzejowo zatokowe ( koło Gdyni i Gdańska oraz Helu) i limanowe( morze czarne , bułgaria) ) powstają w wyniku akumulacyjnej działalności morza poprzez nanoszenie materiału za pomocą prądów morskich ( zatoka gdańska) falowanych przypływów (Wenecja) i odpływowych wybrzeża powstają przy wybrzeżach mórz płytkich i są to wybrzeża narastające a procesy działające na tych wybrzeżach prowadzą do wyrównania lini brzegowej . przykład to wyrównywanie się lini brzegowych we wcześniej wypisanych prze zemnie miejscach .
2 3 2