49. Wpisz podane zwory cząsteczek do odpowiednich rudtyk w tabeli.
Br2, MgCl2, H2, CO2,O2, F2, NaBr, H2S, S2, NH3, KCl
wiązanie jonowe:
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane:
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane:

50. Uzupełnij tabelę według podanego wzoru.
Jony:
F- : (przykład)
protonów: 9
elektronów: 10
powłok elektronowych: 2

Cl- :
protonów:
elektronów:
powłok elektronowych:

K+ :
protonów:
elektronów:
powłok elektronowych:

Mg2+ :
protonów:
elektronów:
powłok elektronowych:

S2- :
protonów:
elektronów:
powłok elektronowych:

51. Podane cząsteczki napisz za pomocą wzorów elektronowych. Określ rodzej wiązania w każdej cząsteczce:
a) I2
Rodzaj wiązania chemicznego :
b) CaCl2
Rodzaj wiązania chemicznego :
c) HF
Rodzaj wiązania chemicznego :
d) K2S
Rodzaj wiązania chemicznego :

52.Uzupełnij równania, wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
a) Cu + ....... -> Cu
b) F ....... -> F-
c) Br- ....... -> Br
d) Ba ....... -> Ba2+
e) Fe2+ ........ -> Fe3+
f) Al3+ ....... -> Al
g) S2- ....... -> S6+
h) Ca ....... -> Ca2+

53. Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów ........................ .
b) 16 protonów i 18 elektronów ........................ .
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to : .................................... .

prosze o zrobienie tych zadań. mam je oddać jutro nauczycielce. prosze.
daje naj ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T01:40:17+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
49.

wiązanie jonowe: MgCl2, NaBr, KCl,
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane: Br2, H2, O2, F2, S2
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane: CO2, H2S, NH3,

50.
F- :
protonów: 9
elektronów: 10
powłok elektronowych: 2

Cl- :
protonów: 17
elektronów: 18
powłok elektronowych: 3

K+ :
protonów: 19
elektronów: 18
powłok elektronowych: 3

Mg2+ :
protonów: 12
elektronów: 10
powłok elektronowych: 2

S2- :
protonów: 16
elektronów: 18
powłok elektronowych: 3

51.
a) I2
Rodzaj wiązania chemicznego : kowalencyjne niespolaryzowane
b) CaCl2
Rodzaj wiązania chemicznego : jonowe
c) HF
Rodzaj wiązania chemicznego : kowalencyjne spolaryzowane
d) K2S
Rodzaj wiązania chemicznego : jonowe

52.
a) Cu(+) + e⁻ ---> Cu
b) F + e⁻ ---> F(-)
c) Br(-) - e⁻ ---> Br
d) Ba - 2e⁻ ---> Ba(2+)
e) Fe(2+) - e⁻ ---> Fe(3+)
f) Al(3+) + 3e⁻ ---> Al
g) S(2-) - 8e⁻ ---> S(6+)
h) Ca - 2e⁻ ---> Ca(2+)

53. Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów Ca(2+)
b) 16 protonów i 18 elektronów S(2-)
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to : CaS
25 4 25