Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T10:59:42+02:00
1. Elektryzowaniem przez wpływ czyli indukcją elektrostatyczną nazywamy zjawisko przemieszczania się ładunku elektrycznego [elektronów, gdyż one mają większą swobodę w strukturze ciał] w obrębie danego ciała pod wpływem innego , naelektryzowanego ciała.

2. Zasada zachowania ładunku elektrycznego - różnica liczby
ładunków elektrycznych dodatnich i ujemnych danego układu jest
stała, bez względu na rodzaj oddziaływań zachodzących w układzie.

;] ;] ;]
3 3 3
2009-10-18T11:01:58+02:00
Elektryzowanie ciał przez indukcję polega na przemieszczeniu się elektronów wewnątrz atomów izolatora (polaryzacja) pod wpływem ładunku zbliżonego ciała naelektryzowanego.
W wyniku polaryzacji z atomu powstaje DIPOL.
zasada zachowania ładunku
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek (suma dodatniego i ujemnego) nie ulega zmianie.
5 3 5