Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T22:26:19+01:00
W LATACH 70 POLSKA NAZYWAŁA SIĘ : RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA , SZLACHTA MIAŁA WIĘKSZE PRAWA NIŻ KRÓL, BYŁ "POTOP SZWEDZKI" W LATACH 1655R.-1660R., STEFAN BATORY UDOSKONALIŁ WOJSKO(WPROWADZIŁ WIELU RYCERZY ZADODOWYCH) , W 1573R. BYŁA PIERWSZA WOLNA ELEKCJKA ( ELEKCJA HENRYKA WALEZEGO ), POLSKA I LITWA STWORZYŁY JEDNO PAŃSTWO RZECZYPOSPOLOITA OBOJGA NARODÓW ( UNIA LUBELSKA 1569R.) , PODPISANIE AKTU KONFEDERACJI WARSZAWSKIEJ ( 1573R.), BITWA POD WIEDNIEM ( 1683R.) ELEKCJA JAN III SOBIESKIEGO (* LEW LECHISTANU - 1674R.) , ODEBRANIE PRZEZ ROSJĘ KAMIEŃCA PODOLSKIEGO, PODZIELENI UKRAINY MIĘDZY POLSKĄ , A ROSJĄ , POKÓJ Z ROSJĄ W 1667R.

SŁOWNIK :
LEW LECHISTANU - PO WOJNIE Z TURCJĄ TURCY NAZYWALI JANA III SOBIESKIEGO LWEM LECHISTANU , BO DOCENILI W NIM TALENT WOJENNY.
2 5 2