Uzupełnij tabelę podanymi formami walki zbrojnej i cywilnej, wpisując ich literowe oznaczenia we właściwe kolumny:
-walka zbrojna:
-walka cywilna:


A - wykonywanie wyroków śmierci na zdrajcach i kolaborantach, B - wywiad na rzecz aliantów, C- akcje mające na celu zdobycie broni i pieniędzy, D-malowanie antysemickich napisów na murach, E - ratowanie dóbr kultury, F - podziemna działalność kulturalna, G - obrona ludności polskiej przed Niemcami na Zamojszczyźnie, H - zorganizowanie Kierownictwa Walki Cywilnej, I - wysadzanie torów i pociągów niemieckich, J - odbijanie więźniów z rąk okupanta (akcja pod Arsenałem) K -tajne nauczanie, L - akcje odwetowe na okupancie (zamach na F. Kutscherę), Ł -rozpowszechnianie plakatów i ulotek, M - uchylanie się od pracy, N -bojkotowanie i ośmieszanie zarządzeń władz okupacyjnych, O - działalność partyzancka, P - niszczenie niemieckich magazynów wojskowych i składów, R - wydawanie i kolportowanie gazet i książek, S - sabotaż w zakładach przemysłowych, T - powstanie w getcie warszawskim, U - słuchanie audycji zagranicznych i rozpowszechnianie prawdziwych informacji o przebiegu walk na frontach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T20:07:38+01:00
-Walka Zbrojna:A, B, C, G, I, J, L, O, P, T.

-Walka Cywilna: D, E, F, H, K, Ł, M, N, R, S, U.