Błagam... przetłumaczcie mi na niemiecki... mam to zadane na jutro.
W mojej miejscowości jest bardzo dużo zanieczyszczeń. Ludzie wywożą śmieci do lasu,urządzają w lasach pikniki. We wsi jest duży hałas, mieszkańcy używają za wiele opakowań i plastkikowych butelek. Moi sąsiedzi zawsze się kąpią, zamiast brać prysznic. Miejscowe kobiety noszą futra z norek i krokodyli, by poczuć się jak damy. W mojej rodzinie wszyscy segregują śmieci i oszczędzają wodę. W domu mamy maszynę do mycia naczyń, którą zawsze używamy. W mojej miejscowości znajdują się kontenry, do których zawozimy posortowane śmieci. Staram kupować w sklepach produkty z ekologicznymi opakowaniami.Moi rodzice nie jeżdżą zbyt często samochodem, tylko rowerem.My zbieramy stary papier i nie niszczymy roślin. W przyszłości chcę założyć oczyszczalnię ścieków i uczyć innych, co powinno się robić by nie spowodować katastrof ekologicznych.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T18:23:46+01:00
Sind in meiner Örtlichkeit sehr viel Schmutzstoffe. Menschen führen aus er verunreinigt in den Wald,veranstalten in den Wäldern Picknicke. Ist in dem Dorf großer Lärm, Bewohner benutzen hinter viele Verpacken und plastkikowych der Flaschen. Mein Nachbarn immer baden, statt der Zunft eine Dusche. Sie hiesige Frauen einen Pelz tragen aus den Nerzen und Krokodilen nach, um Gefühle się wie einer Dame. In meiner Familie aller ordnen ein er verunreinigt und er spart ein Wasser. Wir haben zu Hause eine Maschine zu des waschen Gefäße, wir den immer benutzen. Er befinden sich in meiner Örtlichkeit kontenry, wir hinfahren in den sortiert verunreinigt. Ich bemühe mich in den Geschäften Erzeugnisse mit den umweltfreundlichen Verpacken zu kaufen.Mein Erzeuger fahren zu oft nicht ein Auto, nur Fahrrad.Wir sammeln ein altes Papier und zerstören keine Pflanzen. Ich will in der Zukunft anzuschirren eine Kląranlage und zu lehren ander, was er soll sie machen keine umweltfreundlichen Katastrophen zu verursachen.
1 1 1