Jedno zadanko ;]
Oblicz liczbowe wartości wyrażenia algebraicznego a + a² + a³ dla kolejnych siedmiu liczb naturalnych większych od zera. Jeżeli pierwszej wartości przypiszemy literę G, następnej P i kolejnym litery A, U, L, S, S, to z liter, które odpowiadają liczbom podzielnym przez 3 , otrzymasz nazwisko słynnego niemieckiego matematyka, astronoma i geodety.

Proszę o pełne rozwiązania - nie tylko same nazwisko.
Dam naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T21:16:32+01:00
Kolejne liczby naturalne większe od 0 to:1,2,3,4,5,6,7
więc wstawiamy pokolei
a=1
1+1+1 = 3-G
a=2
2+4+8= 14-P
a=3
3+9+27 = 39_A
a=4
4+16+64=84_U
a=5
5+25+125=155_L
a=6
6+36+216=258_S
a=7
7+49+343=399_S
Wybieramy teraz pokolei te liczby które sa podzielne przez 3:czyli 3, 39,84,258,399
a następnie piszemy nazwisko z liter przypisanych tym liczbom czyli GAUSS
1 5 1