Zadanie 1.Wagon o masie m = 1000 kg, poruszający się z prędkością v = 4 m/s, dogania drugi wagon o masie m = 750 kg, jadący w tę samą z prędkością v = 2 m/s. Z jaką prędkością poruszać się będą wagony po połączeniu?

zadanie 2. Oblicz z jaką prędkością po wystrzale odskoczy do tyłu karabin o masie m=5kg, jezeli wystrzelony pocisk ma masę m=0,02 kg i prędkość v = 700 m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T11:43:50+01:00
Zad1
m₁=1000kg
v₁= 4m/s
m₂=750kg
v₂=2m/s
v=?m/s

Pp=Pk
Pp=m₁v₁+m₂v₂
Pk=v(m₁+m₂)
Pp=Pk
m₁v₁+m₂v₂=v
m₁v₁+m₂v₂ : (m₁+m₂) = v
1000kg*4m/s+750kg*2m/s : (1000kg + 750 kg)=v
5500kg*m/s : 1750kg = v
3,1 m/s = v

Zad.2
v₁ = 700 m/s
m₁ = 0,02 kg
m₂ = 5 kg
v₂ = ? m/s

Pp = 0 kg*m/s
Pk = m1v1 - m2v2
Pp=Pk
0 = m₁v₁ - m₂v₂
m₁v₁ = m₂v₂
m₁v₁ : m₂ = v₂
0,02kg*700m/s : 5kg = v₂
2,8 m/s = v₂