Odpowiedzi

2010-02-25T18:35:26+01:00
Adam Mickiewicz ur. się 24.12.1798r. w Zaosiu koło Nowogródka. Zmarł 26.11.1855r. w Konstantypolu. Mickiewicz zajmował się pisaniem poezji, był działaczem i publicystą. Uważany był za największego poetę. Ogólnie to był to człowiek, który bardzo dużo podróżował po świecie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T18:51:16+01:00
Adam Mickiewicz-poeta romantyczny, dramatopisarz,publicysta, tłumacz, jeden z największych poetów w historii literatury polskiej, zaliczany do wieszczów narodowych (oprócz J.Słowackiego i Z. Krasińskiego). Publikację jego Ballad i romansów (1822) uznaje się za początek romantyzmu polskiego. Zaangażowany w spiskową działalność polityczną (Towarzystwo Filomatów) został zesłany w głąb Rosji. Nawiązał wówczas kontakty ze środowiskiem intelektualistów rosyjskich. Wkrótce zmuszony przez władze caratu opuścił Rosję. W tym czasie odbył podróż po Europie, był w Niemczech, we Włoszech. Poznał znanych twórców romantycznych, m.in. Goethego. Na stałe osiadł w Paryżu, gdzie otrzymał posadę w katedrze literatur słowiańskich w College de France. Był publicystą paryskiej " Trybuny Ludów". Na wieść o wybuchu wojny krymskiej udał się do Konstantynopola, by organizować polski legion mający wystąpić przeciwko Rosji. Tam też zmarł. Wśród utworów m.in. : epopeja narodowa Pan Tadeusz, dramat Dziady cz.II, III,IV, powieść poetycka Konrad Wallenrod.