Odpowiedzi

2009-10-18T11:27:40+02:00
Przywilej koszycki- 1374 rok - nadany przez Ludwika Węgierskiego.
Przywilej piotrkowski- 1388 rok - nadany przez Władysława Jagiełłę.
Przywilej czerwieński- 1422 rok - nadany przez Władysława Jagiełłę.
Statut warcki- 1423 rok - nadany przez Władysława Jagiełłę.
Przywilej krakowski- 1433 rok - nadany przez Władysława Jagiełłę.
Przywilej nieszawski- 1454 rok - nadany przez Kazimierza Jagiellończyka.
Przywilej piotrkowski- 1496 rok - nadany przez Jana Olbrachta.
Akt mielnicki- 1501 rok - nadany przez Aleksandra Jagiellończyka.
Nihil novi (Nic nowego)- 1505 rok.

- 1374r. – przywilej koszycki wydany przez Ludwika Węgierskiego – ograniczenie podatków. – przywilej ograniczał władzę króla, prowadził do wzrostu wpływów szlachty na politykę państwa.
- 1423r. – szlachta mogła wykupywać gospodarstwa sołtysów.
- 1430r. – przywilej jedleneński wydany przez Władysława Jagiełłę (chciał zapewnić dziedziczność tronu swym synom) – zapewnienie szlachcie nietykalności majątkowej (król nie mógł pozbawić szlachcica majątku bez wyroku sądu) oraz nietykalności osobistej (król nie mógł uwięzić szlachcica bez wyroku sądu). – przywilej kład kres samowoli króla i urzędników królewskich.
- 1454r. – przywilej nieszawski wydany przez Kazimierza Jagiellończyka (nadany w czasie trwania wojny 13-letniej, w celu uzyskania podatków). Król zobowiązał się nie nakładać nowych podatków i zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty wyrażonej w sejmikach (lokalny zjazd szlachty danej ziemi), potwierdził ustalone zwyczajowo uprzywilejowanie szlachty w dziedzinie sądownictwa– wzmocnienie pozycji średniej szlachty.
- Ustawa „Nihil Novi”(„Nic Nowego”)- uchwalona w Sejmie w Radomiu za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504r. Głosiła, że nic nowego bez zgody obu izb Sejmu: Senatu i Izby Poselskich, nie może zostać uchwalone np. prawa, podatki, podniesienie liczby wojska. Uchwała była zwycięstwem średniej i drobnej szlachty nad magnaterią. Przywilej ten pozwolił szlachcie wysunąć się na czoło życia politycznego w państwie, co jeszcze bardziej osłabiło władzę królewską. Przywilej ustanawiał demokrację szlachecką.
- koniec XV w. – szlachta decyduje o sprawach państwa na sejmie. Przywilej pozwolił szlachcie wysunąć się na czoło życia politycznego w państwie. Osłabiło to władzę królewską. Ustanawiał demokrację szlachecką.
- XVI w. – szlachta decyduje o wyborze króla.
11 4 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T14:10:56+02:00
- 1374r. – przywilej koszycki wydany przez Ludwika Węgierskiego – ograniczenie podatków. – przywilej ograniczał władzę króla, prowadził do wzrostu wpływów szlachty na politykę państwa.
- 1423r. – szlachta mogła wykupywać gospodarstwa sołtysów.
- 1430r. – przywilej jedleneński wydany przez Władysława Jagiełłę (chciał zapewnić dziedziczność tronu swym synom) – zapewnienie szlachcie nietykalności majątkowej (król nie mógł pozbawić szlachcica majątku bez wyroku sądu) oraz nietykalności osobistej (król nie mógł uwięzić szlachcica bez wyroku sądu). – przywilej kład kres samowoli króla i urzędników królewskich.
- 1454r. – przywilej nieszawski wydany przez Kazimierza Jagiellończyka (nadany w czasie trwania wojny 13-letniej, w celu uzyskania podatków). Król zobowiązał się nie nakładać nowych podatków i zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody szlachty wyrażonej w sejmikach (lokalny zjazd szlachty danej ziemi), potwierdził ustalone zwyczajowo uprzywilejowanie szlachty w dziedzinie sądownictwa– wzmocnienie pozycji średniej szlachty.
- Ustawa „Nihil Novi”(„Nic Nowego”)- uchwalona w Sejmie w Radomiu za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504r. Głosiła, że nic nowego bez zgody obu izb Sejmu: Senatu i Izby Poselskich, nie może zostać uchwalone np. prawa, podatki, podniesienie liczby wojska. Uchwała była zwycięstwem średniej i drobnej szlachty nad magnaterią. Przywilej ten pozwolił szlachcie wysunąć się na czoło życia politycznego w państwie, co jeszcze bardziej osłabiło władzę królewską. Przywilej ustanawiał demokrację szlachecką.
- koniec XV w. – szlachta decyduje o sprawach państwa na sejmie. Przywilej pozwolił szlachcie wysunąć się na czoło życia politycznego w państwie. Osłabiło to władzę królewską. Ustanawiał demokrację szlachecką.
- XVI w. – szlachta decyduje o wyborze króla.
10 4 10