1.obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a99b+3.znajdź długość tego boku
2. pole pewnego rąbu jest równe 3a+ab,a jedna z jego przekątnych ma długość 2a.znajdź długość drugiej przekątnej
3. jaki bok ma prostokąt,którego jeden bok ma długość 2a,a pole jest równe 6ab-4a<do kwadratu>
I jeszcze przykłady plis
(a+b)-(2a-b)-(a-2b)=
(3x-y+1)-(x+y)+(y-x)=
-(kx+ny)-(3kx+2ny)+(5kx-3ny)=
(2ab+3)-(3ab-a+3)=
(4xdo kwadratu-3x)-(x+0,1x do kwadratu)-(x do kwadratu-0,1 x)=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:29:00+01:00
Zadanie 1
x - długość boku
D - obwód

D = 3x
D = 6a99b + 3

6a99b + 3 = 3x
x = 2a99b + 1 = 198ab + 1

zadanie 2
x - druga przekątna

P = 2a * x/2 = ax
P = 3a + ab
3a + ab = ax
dla a ≠ 0
x = 3 + b

zadanie 3
x - drugi bok

P = 6ab - 4a²
P = x*2a
2ax = 6ab - 4a²
dla a ≠ 0
x = 3b - 2a

przykłady:
(a + b) - (2a - b) - (a - 2b) = a + b - 2a + b - a + 2b = - 2a + 4b = 2(2b - a)
(3x - y + 1) - (x + y) + (y - x) = 3x - y + 1 - x - y + y - x = x - y + 1
- (kx + ny) - (3kx + 2ny) + (5kx - 3ny) = - kx - ny - 3kx - 2ny + 5kx - 3ny = kx - 6ny
(2ab + 3) - (3ab - a + 3) = 2ab + 3 - 3ab + a - 3 = - ab + a
(4x² - 3x) - (x + 0,1x²) - (x² - 0,1 x) = 4x² - 3x - x - 0,1x² - x² + 0,1 x = 2,9x² - 3,9x

jak masz pytania to pisz na pw