Zad.1 44g FeS rozpuszczono HCl i otrzymano H₂S. Reakcja przebiegała z wydajnością 85%. Ile dm³ H₂S odmierzonego w warunkach normalnych otrzymano podczas tej reakcji?

Zad2.Utleniono 4g SO₂ w obecności katalizatora platynowego i otrzymano 45g SO₃. Oblicz wydajność procentową tej reakcji.

Zad.3 Roztwór zawiera 20g siarczanu (VI) miedzi (II) (tj CuSO₄)
po odsączeniu i wysuszeniu wynosiła 11,75g. Oblicz wydajność procentową tej reakcji.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T20:34:02+01:00
1.
FeS + 2HCl = FeCl₂ + H₂S
88 g FeS - 22,4 dm³ H₂S
44 g FeS - x
x = 11,2 dm³ H₂S

11,2 - 100 %
x - 85 %
x = 9,52 dm³ H₂S - tyle otrzmano

2.
podejrzewam, że powinno być 40 g SO₂, więc:
2SO₂ + O₂ = 2SO₃

128 g - 160 g
40 g - x
x = 50 g

50 g - 100 %
45 g - x
x = 90 % - taka jest wydajność

3.
20 g - 100 %
11,75 - x
x = 58,75 % - taka jest wydajność
2 3 2