Odpowiedzi

2010-02-25T18:31:27+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T18:40:31+01:00
Skala ميزان měřítko målestok Skala κλίμακα scale escala asteikko échelle vaga scala 尺度 눈금 schaal skala escala шкала skala เครื่องชั่ง ölçü mức độ 天平
noun feminine skala [skala]
1 podziałka échelle
mapa w skali 1:100 (jeden do stu) carte à l'échelle de 1/100 (un centième)
2 zasięg czegoś échelle
w skali światowej à l'échelle mondiale
3 układ dźwięków échelle
skala dźwięków l'échelle des sons
na dużą skalę
w szerokim zakresie sur une grande échelle
produkcja na dużą skalę production à grande échelle
skala głosu
rozpiętość głosu
2 1 2