Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. W jakiej odległości od nas uderzył piorun, jeżeli dźwięk usłyszeliśmy po 6 sekundach od zobaczenia błysku? Prędkość światła jest dużo większa od prędkości dźwięku. Możemy przyjąć, że błysk zobaczymy w chwili uderzenia pioruna.

2

Odpowiedzi

2010-02-25T18:43:51+01:00
V - prędkość = 340 m/s
t - czas = 6 s
s - droga = vt = 340 razy 6 = 2040 m = 2 km i 40 m
8 4 8
2010-02-25T18:54:08+01:00
S=V*t
s=340m/s*6s
s=2040m
s=2,04km
3 3 3