Odpowiedzi

2010-02-25T18:51:38+01:00
1335 - zjazd w Wyszehradzie, władca Czech zrzekł się roszczeń do Korony Polskiej za 20 000 kop groszy praskich

1338 - reforma monetarna

1339 - układ polsko - węgierski; w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego król węgierski miał prawo do Królestwa Polskiego;
-proces w Warszawie, na mocy wyroku papieskiego Krzyżacy mieli oddać Polakom zagrabione ziemie (Krzyżacy nie uznali tego wyroku)

1343 - pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu, Polska odzyskała Ziemię Dobrzyńską i Kujawy, a Pomorze Gdańskie i Ziemię Chełmińską przekazała Krzyżakom jako "wieczystą jałmużnę"

1348 - traktat pokojowy z cesarzem Karolem IV

1349 - 1352 - wojny o Ruś Halicką

1364 - założenie wyższej uczelni w Krakowie, pierwszej Akademii w Polsce
- zjazd krakowski

1334 - 1367 - wydanie licznych przywilejów dla Żydów mieszkających w Polsce
39 4 39