Odpowiedzi

2010-02-25T18:38:51+01:00
1.Obozy koncentracyjne zakładane głównie dla wykorzystania siły roboczej
2.polityka zagłady, wyniszczenia określonych grup ludności z powodu ich odmienności rasowej
3.Jedna z form terroru zmierzająca do stłumienia buntów, rewolucji, powstań.
7 3 7
2010-02-25T18:43:35+01:00
Obóz pracy- inaczej Obozy koncentracyjne zakładane głównie dla wykorzystania siły roboczej. Na olbrzymią skalę tworzone w Rosji bolszewickiej i ZSRR. Służyły też do fizycznego wyniszczenia przeciwników reżimu. Podobnie wykorzystywane były hitlerowskie obozy koncentracyjne.

eksterminacja-Ludobójstwo; wytępienie określonych grup ludności z powodu ich rasy, koloru skóry lub religii. Np. zbrodnia popełniona na narodzie żydowskim w czasie II wojny światowej

pacyfikacja-stłumienie oporu i zaprowadzenie spokoju na zajmowanym lub okupowanym terenie przez użycie sił zbrojnych, uznawane w prawie międzynarodowym za zbrodnię przeciw ludzkości.
8 4 8